Hora Fosca / Vanitati Mundi

Videoprojeccions per a l’espectacle Kitsch Electrokàustic.

Hora Fosca (Auditori de La Pedrera, Barcelona, 2006)

Vanitati Munidi (Auditori de La Pedrera, Barcelona, 2006)

Aquí podeu veure el vídeo que es va projectar a la cançó Hora Fosca: