Interactive Visions (LOOP 2012)

mime-attachment

https://art.arts.uci.edu/news/simon-penny-screen-barcelona

INTERACTIVE VISIONS — Simon Penny & Joan Soler-Adillon
Realment existeix el vídeo interactiu com a tal? Què és?
A la seu de LOOP Fair, Pelai 28, Barcelona.
1 de juny de 2012.

El Màster en Vídeo Digital, Especialitat en Cinema Digital i Vídeo Interactiu del IDEC-Universitat Pompeu Fabra organitza juntament amb Screen from Barcelona una taula de debat sobre el vídeo interactiu amb la presència destacada de Simon Penny, de la University of California at Irvine.

El concepte d’imatge en moviment (moving image) engloba una sèrie de pràctiques que habitualment associem amb contingut pre-generat que l’espectador veu passivament i de forma lineal. Cinema, animació o vídeo, però també el live cinema o el mapping són experiències passives per a l’usuari. Alhora, una sèrie de convencions amb una tradició centenària marquen els cànons d’allò que conforma el seu llenguatge. El discurs s’articula al voltant d’una gramàtica i amb el suport d’una tecnologia que han canviat lentament al llarg dels molts anys en els quals la imatge en moviment s’ha convertit en part fonamental de la nostra cultura.

Molt més recent és la generalització de la tecnologia interactiva. A partir de mitjans dels vuitanta són molts els artistes que l’han abraçat en les seves propostes, tant per a projectes on la interacció es dóna en la pantalla com aquells que el gest i el cos cobren una importància central.

Aquí la tecnologia ha canviat de manera molt més ràpida, però mentre alguns dels avanços ja han arribat a generalitzar-se (3D, interacció a cos sencer, etc.), el discurs al voltant de la interactivitat no ha avançat de la mateixa manera.

El vídeo interactiu és precisament l’espai on s’ajunten aquests dos corrents. Però… realment existeix el vídeo interactiu com a tal? Què és? Mentre el vídeo és imatge pre-enregistrada, la interacció més interessant com a proposta artística és generació de respostes a temps real.

Interactive Visions pretén analitzar de manera crítica aquesta qüestió. Cal definir aquesta interactivitat i posar-la en el context de la imatge en moviment que no és ni vídeoart ni vídeojoc. El lloc del vídeo interactiu està en algun punt intermedi entre aquestes dues disciplines ja consolidades.